Τομείς


Η Δ.Ο.Κ. διαιρείται λειτουργικά σε 3 τμήματα και 3 υπηρεσίες.

 

Κάθε ένα από αυτά έχει ως υπεύθυνο επικεφαλής μία Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ). 

Τα τμήματα δράσης είναι :

– Ορεινό

– Φυσικών & Τεχνολογικών καταστροφών

– Υγρού στοιχείου

Οι υπηρεσίες είναι :

– Μεταφορών

– Υγειονομικού

– Τηλεπικοινωνιών

 

Ο αρχηγός του εκάστοτε τμήματος είναι υπόλογος του Δ.Σ. και υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία, την εκπαίδευση, και φυσικά το σχεδιασμό και υλοποίηση των επιχειρήσεων.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση προγράμματος δραστηριοτήτων καθώς και για την υλοποίησή τους. Επίσης φροντίζει τον υπάρχοντα υλικό εξοπλισμό που διαχειρίζεται το τμήμα και αναζητά νέο για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

 

Εκτός των παραπάνω έχουν αποδοθεί και άλλες αρμοδιότητες σε μέλη που συμπληρώνουν με τις γνώσεις και την εμπειρεία τους το Διοικητικό Συμβούλιο όπως :

 

Νομικός σύμβουλος

Υπεύθυνος αποθήκης

eXTReMe Tracker