Δράση


dsc_0085

Η συνεχή εκπαίδευση όλων των  μελών, είναι αναπόσπαστο τμήμα του μηχανισμού λειτουργίας της Δ.Ο.Κ. ώστε ο Εθελοντής Διασώστης να είναι σε θέση να προσφέρει βοήθεια αποτελεσματικά αλλά κυρίως με ασφάλεια. Είναι βασικό μέλημα της Διοίκησης του συλλόγου η παροχή εκπαίδευσης από επαγγελματίες διαπιστευμένους εκπαιδευτές ή Κρατικούς φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της γνώσης.

Η γνώση και η διαχείριση του κινδύνου στις δραστηριότητές  της Ομάδας μας υποχρεώνει να αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη προσοχή το θέμα αυτό.
Από την ίδρυσή της προσπαθεί να καλύψει με Κρατικές επιχορηγήσεις τις ανάγκες για εκπαίδευση και υλικό εξοπλισμό.
Η οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγιών αποτελεί τον μοναδικό οικονομικό πόρο του σωματείου μας.
Το υψηλό κόστος του αναγκαίου ειδικού επιχειρησιακού εξοπλισμού και της ειδικής  εκπαίδευσης, οδηγεί την Ομάδα σε συνεχή αναζήτηση χορηγών στο Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

eXTReMe Tracker