Δράση


Ποια είναι τα πεδία δράσης της Δ.Ο.Κ. ;
Η Δ.Ο.Κ. είναι ικανή να επέμβει σε κάθε λογής πεδίο:

ifiiiifi0013

σε κτίρια που έχουν υποστεί καταστροφή εξαιτίας φυσικών ή άλλων φαινομένων για απεγκλωβισμό ανθρώπων,

σε δασικές πυρκαγιές, Κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.

Υποβρύχια έρευνα αγνοούμενου.στη θάλασσα,

σε βουνά, ποτάμια, ή λίμνες Διάσωση στο βουνό.

όλο το χρόνο και ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

 Έρευνα αγνούμενου σε ποτάμι.

 Μπορεί να επέμβει επίσης , και να βοηθήσει στην παροχή Α’ Βοηθειών και διακομιδή στην πλησιέστερη Υγειονομική Μονάδα.

eXTReMe Tracker