Ομάδα


dsc_0277

Ποια είναι η Δ.Ο.Κ. ;
Η Διασωστική Ομάδα Καβάλας είναι μία ανεξάρτητη και αναγνωρισμένη Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, ενταγμένη στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 13/2005.
Συμμετέχει δε, στον Πολιτικό Σχεδιασμό Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) όπως επίσης και στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο της Καβάλας (Σ.Ν.Ο.).

Πότε ιδρύθηκε η Δ.Ο.Κ. ;
Η Δ.Ο.Κ. ιδρύθηκε το 2005 από μία ομάδα συμπολιτών μας που είχαν το όραμα μιας ενιαίας και πολυδύναμης παρουσίας ικανή να προσφέρει βοήθεια στην Έρευνα και Διάσωση σε όλα τα πιθανά πεδία.

Επόμενα βήματα.
•    Η γνωριμία της Δ.Ο.Κ. στην τοπική κοινωνία και η διάδοση του Εθελοντισμού.
•    Η κινητοποίηση και ένταξη περισσότερων ενεργών πολιτών στην Ομάδα.
•    Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών σχολείων εκπαίδευσης.
•    Η απόκτηση νέου ειδικού εξοπλισμού (ομαδικού και ατομικού) ώστε κάποια στιγμή να καλύπτονται όλα τα τμήματα της Ομάδας.
•    Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ασκήσεων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες Διασωστικές Ομάδες ακόμη και του εξωτερικού.

‘Η Δ.Ο.Κ. χρειάζεται την συμμετοχή όλων.
Ελάτε να γνωριστούμε και να σας πούμε πώς μπορείτε να βοηθήσετε’

eXTReMe Tracker