Στόχοι


Διακομιδή πολυτραυματία από ορθοπλαγιά.

 

Ποιος είναι ο στόχος της Δ.Ο.Κ. ;
‘Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ ΣΕ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ’

Παράλληλοι στόχοι :
Άλλοι παράλληλοι στόχοι της Δ.Ο.Κ. είναι η διαφύλαξη του δασικού πλούτου της χώρας μας με την επικουρική συμμετοχή στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, η διάδοση του πνεύματος του Εθελοντισμού και της αλληλεγγύης  και την παρακίνηση των συμπολιτών μας στην ενεργό συμμετοχή τους με την ένταξη στην Δ.Ο.Κ.

‘ Η προσφορά όλων είναι πολύτιμη. Ας μην περιμένουμε τα πάντα από τη πολιτεία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά μαζί.’

eXTReMe Tracker