ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

December 7, 2011  
Βρίσκεται στη κατηγορία Nεα

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Κ. καλεί όλα τα μέλη να έρθουν την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 7μμ στην ετήσια Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας στις 30 Νοεμβρίου λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και ξεκινά η εκλογική διαδικασία ανάδειξης νέου.

Στην Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστούν τα πεπραγμένα, θα γίνει ο οικονομικός απολογισμός και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων. Θα δοθεί επίσης χρόνος για να παρουσιαστούν τακτικές και πολιτική διοίκησης από τους υποψήφιους.

Έπειτα από ένα σύντομο διάλλειμα, θα ακολουθήσει η εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού λειτουργίας το δικαίωμα του ‘εκλέγειν’ το έχει κάθε οικονομικά τακτοποιημένο μέλος, ενώ  του ‘εκλέγεσθαι’ όποιο μέλος έχει κλείσει ένα χρόνο από την εγγραφή του και είναι επίσης τακτοποιημένο οικονομικά. Λόγο της τρέχουσας γενικής οικονομικής κρίσης θα δοθεί η δυνατότητα οικονομικού διακανονισμού σε όσα μέλη διατηρούν οφειλές άνω του τρέχοντος έτους προκειμένου να συμμετάσχουν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους τρεις μέρες νωρίτερα.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 12, στην περίπτωση που την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου δεν σημειωθεί απαρτία (παρουσία του 50% των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών) τότε θα επαναληφθεί η διαδικασία χωρίς άλλη αναβολή αλλά και χωρίς νέα έγγραφη πρόσκληση την επόμενη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 7μμ.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Κ.

Ο πρόεδρος

ΣΑΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΣ

eXTReMe Tracker